Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Arktisk Instituts kortsamling er nu delvist registreret og scannet

Arktisk Instituts kortsamling består af flere tusinde kort af mange forskellige typer – fra trianguleringsskitser, håndtegnede kort og tidlige trykte kort til mange serier og typer af trykte kort, primært fra Grønland men også fra øvrige Arktis og til dels Antarktis. I forbindelse med den netop (juni 2019) afsluttede første fase af registreringen af samlingen er godt 1000 kort registreret, resten grovregistreret og 500 scannet. Resten af samlingen skal med tiden endeligt registreres og yderligere mindst 500 kort scannes.

Målet er at registranten og de scannede kort vises på vores anden hjemmeside www.arktiskebilleder.dk. Indtil da kan arkivchefen (arkiverne@arktisk.dk) kontaktes, hvis der ønskes adgang til samlingen / de scannede kort. Den foreløbige registrant (Excel-ark) kan eventuelt tilsendes.

Kortlægningen af Østgrønland og navngivningen af lokaliteter, der er foregået over flere århundreder, bliver i detaljer præsenteret i databasen "Østgrønlandske Stednavne".

 

 

Kontakt Kortarkivet:

+45 3231 5055